Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 24. 10. 2021)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Cestné stavby

    Nájdené 502 dopytov
Za posledný týždeň 4 dopytov
Za posledný mesiac 37 dopytov
Za posledný rok 343 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rozšírenie cesty - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Žilina Termín pre podanie ponúk: - 29.10.2021 do 09:00 hod. Hodnota: - 11.990,40 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia ulice - v súčasnej dobe je komunikácia v havarijnom stave po viacerých stavebných prácach - zostávajúca asfaltová komunikácia je len časťou pôvodného asfaltového povrchu - celú časť riešeného priestoru je potrebné doriešiť aj vzhľadom...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba cyklotrasy - výstavba cyklotrasy v dĺžke 1.087,72 m - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trenčín Termín pre podanie ponúk: - 04.11.2021 do 10:00 hod. Hodnota: - 379.351,25 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vyasfaltovanie areálu - predmetom zákazky je vyasfaltovanie areálu v priestoroch pred Školským internátom o výmere 1.558 m2 - jedná sa o pílenie asfaltu, podvihnutie šachty do potrebnej výšky, nanesenie postreku asfaltový spojovací bez posypu kameniv...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú spevnené terénne plochy - rozšírenie jestvujúcich spevnených plôch za účelom vytvorenia odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá v počte 24 státí (s plochou 496,5 m2) a príjazd (s plochou 17,8 m2) - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - ok...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Brezno Termín pre podanie ponúk: - 08.11.2021 do 10:00 hod. Hodnota: - 1.169.581,13 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia mosta - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Krupina Termín pre podanie ponúk: - 26.10.2021 do 09:00 hod. Hodnota: - 530.507,86 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je obnova povrchu komunikácie - práce spočívajú z odstránenia asfaltového a betónového krytu odfrézovaním hr. do 70 mm - vyrovnania nerovnosti - úprava podkladu, výškovej úpravy kanalizačných poklopov, poklopov vodovodných uzáverov, pokládky asfaltobetó...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Sabinov Termín pre podanie ponúk: - 29.10.2021 do 10:00 hod. Hodnota: - 383.712,95 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dobudovanie chodníkov v obci - bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch Lokalita: - okres Trebišov Termín pre podanie ponúk: - 03.11.2021 do 17:00 hod. Hodnota: - 355.417,39 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci - dobudovanie chodníkov v obci - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trebišov Termín pre podanie ponúk: - 04.11.2021 do 17:00 hod. Hodnota: - 239.894,10 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava komunikácie - nutná je oprava komunikácie a to frézovaním asfaltového povrchu, pokládkou zo štrkodrviny s rozprestrením po zhutnení, rezaním asfaltového krytu, pokládkou asfaltového betónu, odvodnením vozovky, zabudovaním uličných vpustí a osad...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava komunikácie - terén je rovinatý a tvorí ho z časti existujúca komunikácia - obnova komunikácie, ktorá je predmetom riešenia (obnova asfaltobetónového krytu) vedie pred bytovými domami - povrch komunikácie bude z asfaltobetónu a súčasťou je vý...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia mostného objektu - účelom rekonštrukcie mostného objektu je rekonštrukcia mostného zvršku a nosnej konštrukcie, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave - zároveň sa rekonštrukciou upravia šírkové pomery na mostnom objekte - bližšie inf...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia cesty - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Prievidza Termín pre podanie ponúk: - 25.10.2021 do 09:00 hod. Hodnota: - 547.435,22 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a modernizácia cesty - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Liptovský Mikuláš Termín pre podanie ponúk: - 25.10.2021 do 10:00 hod. Hodnota: - 636.016,77 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a výstavba pozemných komunikácií - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Revúca Termín pre podanie ponúk: - 18.10.2021 do 09:00 hod. Hodnota: - 227.529,65 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Krupina Termín pre podanie ponúk: - 26.10.2021 do 10:00 hod. Hodnota: - 639.404,89 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia cesty - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Trenčiansky kraj Termín pre podanie ponúk: - 25.10.2021 do 09:00 hod. Hodnota: - 5.461.294,39 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia cesty - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Myjava Termín pre podanie ponúk: - 25.10.2021 do 09:00 hod. Hodnota: - 3.197.130,61 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 62 721 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2021 | všetky práva vyhradené