EMROM, s. r. o.

Elektroinštalačné práce, prehliadky a revízie

Každý podnikateľský subjekt je povinný v stanovených lehotách vykonávať revízie elektrických zariadení. Pravidelné revízie je potrebné vykonávať tiež na rozvodoch plynu v bytových domoch a iných objektoch. Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý dohliadne na dodržanie zákonných termínov a všetkých predpisov, obrátiť sa môžete na spoločnosť EMROM, s. r. o. Táto spoločnosť okrem toho prevádza elektroinštalácie zariadení a poskytuje aj ďalšie služby.

Revízie elektrických zariadení

Pravidelné revízie bezpečnosti a stavu technického vybavenia a ručných náradí je podľa platnej legislatívy povinný vykonávať každý zamestnávateľ aj podnikateľ, ktorý nie je zamestnávateľom. V určených intervaloch je preto potrebné zabezpečiť prehliadky a odborné skúšky zariadení. Revízie elektrických zariadení musí vykonávať odborník, ktorým môže byť aj externá firma.

Služby revízie elektriny bez rozdielu napätia od EMROM, s. r. o. zahŕňajú okrem odborného merania sledovanie dátumov nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok. Samozrejmosťou je vypracovanie revíznej správy.

Počas revízie elektrických zariadení bude skontrolovaná elektrická inštalácia, vypínače, rozvody elektriny, svetelné obvody, elektrické rozvádzače aj dočasné staveniskové rozvádzače. Pri ručnom náradí sa kontroluje jeho stav, pripojenie ochranného vodiča, meria sa izolačný odpor a prevedie skúška chodu.

Kontaktný formulár

EMROM, s. r. o.

  • Liptovská Lúžna 352
  • Liptovská Lúžna 03472
  • IČO: 46490850
  • IČ DPH: SK2120213711

Kontaktné údaje

Kontaktné osoby

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 71 524 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2022 | všetky práva vyhradené